Actueel Nieuws

De week van Ralph-12: Na het reces op weg naar een drukke raad

De afgelopen twee weken waren recesweken, de politiek kwam vanwege de meivakantie niet bij elkaar. Vandaar ook deze reeks voor twee weken onderbroken. Maar geen vergaderingen wil niet zeggen dat er geen werk gedaan wordt.

Zo staat deze week in het teken van de voorbereiding op de raadsvergadering van 18 mei. Zowel met de fractie als met het Presidium.

Lees verder…

De week van Ralph-11: Vertrouwen in de lokale politiek

Deze week hadden we een ouderwets lange commissie Bestuur, met onder andere discussies over handhaving en een verbod op lachgas. Daarover in een latere editie meer, deze keer wil ik aandacht besteden aan de discussienotitie over het versterken van de lokale democratie. Op de agenda gezet door de PvdA, D66 en de SP. Een belangrijk thema, maar wel een onderwerp waarbij de gedachte was dat meer ook altijd beter is. Daar keken wij als Bossche VVD toch iets genuanceerder tegenaan.

Lees verder…

De week van Ralph-9: Een woning bereikbaar maken

Een van de grote problemen van de huidige tijd is het vinden van een betaalbare woning. Met name voor starters en middeninkomens is dat een zware opgave. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn lang, investeerders kopen woningen die ze vervolgens voor een hoge prijs verhuren en we hebben simpelweg te weinig woningen voor een samenleving die met steeds minder mensen in een woning woont. Daarom werkt ook Den Bosch aan flink meer woningen, de komende jaren ruim 3000.

Lees verder…

De week van Ralph-8: Ondernemers helpen waar het kan

Inmiddels behoeft het geen toelichting dat de coronacrisis ons hard raakt. In ons sociale leven, in de beschikbaarheid van de zorg maar ook vooral onze ondernemers. Vanwege de coronamaatregelen van het Rijk moeten hele sectoren sluiten en met ophaalservices kan er maar een beperkt deel van de omzet ingehaald worden. Gelukkig heeft het Rijk een flink aantal regelingen ingesteld om ondernemers te compenseren. Maar als VVD vinden wij dat we nog meer kunnen doen.

Lees verder…

De week van Ralph-7: Participatie, wat bedoelen we daarmee?

Participatie is een belangrijke term in de relatie tussen overheid en de burger. In welke mate kan de bewoner meepraten, meedenken en meebeslissen over onderwerpen die de bewoner aan het hart gaan? Tegelijkertijd is participatie een term waar van alles onder valt en waarbij het dan ook lastig is om er één uitspraak over te doen. De afgelopen week mocht ik in de commissie Bestuur hierover in discussie met de collega’s.

Lees verder…

De week van Ralph-6: Een lastige puzzel

 

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bijzonder te noemen. Een stevige versplintering waardoor er maar liefst 17 partijen in de Kamer komen. En een uitslag waarbij het vormen van een coalitie nog een stevige puzzel gaat worden. In Den Bosch werd de VVD wederom de grootste partij, een mooi perspectief richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Lees verder…

De week van Ralph-5: 17 maart VVD stemmen

Afgelopen week ben ik er niet aan toegekomen om een ‘week van’ te schrijven, maar voor deze belangrijke week weer wel. Komende week vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De campagnes zijn compleet anders dan we normaal gewend zijn. Niet huis aan huis in gesprek gaan met bewoners of bij ondernemers langs, maar digitaal, veel debatten en posters plakken. Nou ja, voor mij nog niet, want hoewel ik al bijna zonder krukken kan lopen ben ik nog niet klaar voor een rentree op een huishoudtrapje om posters te plakken.

Lees verder…

De week van Ralph-4: Een levendige commissie

De ene week is politiek interessanter of voller dan de andere. Deze week was in die zin een volle week met de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering van 9 maart. Daarin kwam onder andere het economische perspectief op de binnenstad aan bod, waar ik vorige week over schreef. In mijn eigen commissie Bestuur ging het onder andere over een toekomstsvisie en het tegengaan van agressief bedelen.

Lees verder…

Toekomstvisie 2035: Naar een op alle gebieden welvarend ‘s-Hertogenbosch

Als ’s-Hertogenbosch werken we aan een toekomstperspectief richting 2035, om daarmee een gezamenlijk doel te hebben waar bedrijven, instellingen en de overheid samen naar toe werken. En waar verschillende ambities en ontwikkelingen samen worden gebracht. In de eerste fase is er door gesprekken met inwoners onderzoek gedaan naar waar we staan en wat de inwoners belangrijk vinden. In de volgende fase heeft een bureau op basis van die inbreng en trendanalyses een toekomstperspectief geschetst. Nu is het aan de politiek om daar een mening over te vormen.

Lees verder…

De week van Ralph-3: Een visie op de binnenstad

Het college heeft enige tijd geleden een nieuw economisch perspectief voor de binnenstad naar buiten gebracht. Dat kan raar klinken in een tijd waarin winkels, horeca, musea en theaters dicht zijn, maar misschien is het ook wel het juiste moment om zo perspectief te bieden voor al die ondernemers.

Lees verder…