Blog

Algemene beschouwingen 2021: Bouwen aan herstel

Ieder jaar worden in de gemeenteraad de Algemene Beschouwingen gehouden. Hierin kunnen partijen hun visie op de gemeente uitspreken en accenten leggen richting de voorbereiding op de begroting van het komende jaar. Hieronder mijn tekst over het herstel van de coronacrisis, investeren in de economie en in een fijne woonomgeving. Voorzitter, Het vaccineren versnelt, en het einde van de coronacrisis komt in zicht. Langzaam maar zeker komen we de pandemie uit die ons samen zo plotseling ...

Toekomstvisie 2035: Naar een op alle gebieden welvarend ‘s-Hertogenbosch

Als ’s-Hertogenbosch werken we aan een toekomstperspectief richting 2035, om daarmee een gezamenlijk doel te hebben waar bedrijven, instellingen en de overheid samen naar toe werken. En waar verschillende ambities en ontwikkelingen samen worden gebracht. In de eerste fase is er door gesprekken met inwoners onderzoek gedaan naar waar we staan en wat de inwoners belangrijk vinden. In de volgende fase heeft een bureau op basis van die inbreng en trendanalyses een toekomstperspectief geschetst. Nu ...