De week van Ralph-20: Verkozen tot lijsttrekker

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ter voorbereiding daarop gaan partijen werken aan een programma en een kandidatenlijst. Voor mijzelf kwam ook de keuze wat ik ga doen. Ik ben inmiddels een aantal jaren fractievoorzitter, maar nu is het tijd voor een volgende stap. Ik heb mezelf gekandideerd als lijsttrekker en op 10 juli hebben de leden mij het vertrouwen gegeven om als lijsttrekker de komende verkiezingen in te gaan. Mijn motivatie om als lijsttrekker aan de slag te gaan kun je hier lezen:


Geachte leden, geachte voorzitter,
Met veel enthousiasme en energie stel ik mezelf kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de Bossche
VVD, omdat het tijd is voor ons verhaal, de komende jaren vragen om stabiel leiderschap en omdat de
uitdagingen voor de komende periode vragen om realistisch beleid en het behalen van resultaten.
Als liberale volkspartij hebben wij meer te bieden dan alleen het beoordelen van voorstellen op de
financiële consequenties. Uiteraard zijn we zuinig op het gemeenschapsgeld, maar we hebben ook
een inhoudelijke boodschap en een richting waar wij heen willen groeien. Aan die koers heb ik samen
met mijn fractiegenoten en betrokken leden gewerkt. Met die koers wil ik de straten op om kiezers te
overtuigen en te enthousiasmeren om daarna met een sterke fractie in een coalitie die ambities te
realiseren.


De afgelopen jaren heb ik als leider van de gemeenteraadsfractie gewerkt aan het versterken van het
interne debat, zodat we met een scherper verhaal politiek kunnen bedrijven. Dat heb ik gedaan door
veel gesprekken in de stad te voeren, door mensen vanuit mijn brede netwerk met elkaar te verbinden
en door meer debat te organiseren. Een voorbeeld daarvan is de vernieuwde opzet van de Op de
Koffie en de invoering van fractieambassadeurs. Daarbij lopen leden met specifieke kennis mee met
de fractie en verrijken zij inhoudelijk het debat.

Ons liberale verhaal is nodig om nieuwe energie aan de gemeente toe te voegen. Als optimist geloof
ik dat de beste jaren voor ’s-Hertogenbosch nog voor ons liggen. Dat vraagt een politiek die uitgaat
van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Nieuwe oplossingen kun je niet beoordelen op
ervaringen uit het verleden en het vraagt moed en leiderschap om die nieuwe oplossingen wel uit te
proberen. De komende jaren worden financieel erg krap en er moeten belangrijke keuzes gemaakt
worden. De uitdagingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, financiën en het verdelen van de
schaarse ruimte vragen een helder liberaal geluid dat een realistisch tegenwicht biedt aan de
idealistischere partijen die minder oog hebben voor de belangen en mogelijkheden van de
hardwerkende Bosschenaar.


Als fractievoorzitter en leider van de coalitie heb ik mezelf bewezen als een leider die partijen bij
elkaar kan brengen en resultaten kan boeken. Met oog voor verschillende belangen en creatieve
oplossingen zorg ik ervoor dat de coalitie in goede harmonie stappen vooruit kan zetten in het belang
van onze inwoners. In mijn rol als voorman van de fractie heb ik ingezet op talentontwikkeling,
stimuleer ik fractiegenoten om eigen initiatieven te ontplooien en bouw ik aan een hecht team waar
hard werken en gezelligheid goed samen gaan.

Ik ben een optimistisch ingestelde liberaal met breed draagvlak in de lokale politiek en een breed
netwerk in onze stad. Ik geloof in de talenten van mensen en bouw graag aan omstandigheden waarin
mensen het maximale uit zichzelf weten te halen. Daarbij heb ik een scherp oog voor relevante
onderwerpen voor de VVD en onze achterban en beweeg ik mezelf makkelijk in de media. Met frisse
ideeën en bewezen leiderschap hoop ik uw lijsttrekker te mogen zijn bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022!


Met vriendelijke groeten,
Ralph Geers

Geen reacties op “De week van Ralph-20: Verkozen tot lijsttrekker”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):