De week van Ralph-17: Een stap extra voor de samenleving

Een paar weken geleden schreef ik al over de algemene beschouwingen en de commissievergaderingen rondom jaarstukken en Voorjaarsnota. Belangrijke stukken nu we met elkaar weer voorzichtig uit de coronalockdown gaan opstarten. Ik heb het initiatief genomen om een extra impuls voor de samenleving te realiseren, hier kregen we brede steun voor in de gemeenteraad.  

Concreet en gericht

We zijn langzaam aan weer aan het opstarten na alle beperkende maatregelen van de afgelopen maanden. Maar dat wil niet zeggen dat alle problemen die we zien dan ook ineens verholpen zijn, verre van. Een aantal actuele problemen worden door het Rijk en de bestaande steunmaatregelen van de gemeente opgepakt, zoals steun aan ondernemers.

Maar de coronacrisis heeft ook een aantal reeds bestaande problemen en uitdagingen extra onder de aandacht gebracht of versneld. Zoals het teruglopende aandeel sportende jongeren en volwassenen, het intensiever gebruik van onze buitenruimte, jongeren die achterstanden in hun ontwikkeling in het onderwijs oplopen en mensen die ondanks een krapte op de arbeidsmarkt geen baan hebben.

Voor deze punten hebben we als coalitie een pakket samengesteld om een extra impuls aan de samenleving te geven. Dat doen we door eenmalig een bedrag af te halen van de opbrengst van het grondbedrijf. Deze opbrengsten gaan normaal naar het structuurfonds, de spaarpot voor grote projecten. Maar we willen daar nu een half miljoen inzetten in dit jaar om een aantal extra knelpunten aan te pakken.

Van uitkering naar baan in de techniek

De technische sector komt al langere tijd mensen tekort, ook de ICT en de zorg kampen met die problemen. Tegelijkertijd zitten er nog aardig wat mensen thuis op de bank met een uitkering die prima aan het werk kunnen. We willen een deel van het extra budget inzetten voor extra trajecten om mensen aan een baan in de techniek te helpen. Denk hierbij aan het Traject Technische Ori├źntatie van SPARK en InnAuT. Hier komen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld een stoornis uit het autistische spectrum hebben, in aanraking met bedrijven in de technische sector. Dit heeft al tot invulling van wat functies geleid, zodat bedrijven blij zijn en die jongeren meedoen in de samenleving.

Carnaval als verbindende factor

Dit jaar kon carnaval niet doorgaan, tot verdriet van velen (inclusief mijzelf). Het niet doorgaan van carnaval is niet alleen jammer voor de horeca, maar ook voor de onderlinge sociale verhoudingen. Komend jaar hopen we dat carnaval wel door kan gaan en dat biedt perspectief voor al die betrokken bouwers van carnavalswagens.

Omdat het van belang is dat we carnaval in de dorpen blijven houden hebben we een budget vrij gemaakt als extra impuls voor het komende carnaval en de optochten.

Knelpunten in de openbare ruimte

Door de coronacrisis zijn we onze eigen omgeving meer gaan waarderen. Omdat gebouwen dicht waren moesten we onszelf ergens anders vermaken en dat hebben velen gedaan door te wandelen of te fietsen.

Bij de algemene beschouwingen gaf ik al dat we daarom ook anders moeten gaan kijken naar de inrichting van onze openbare ruimte. Die moet meer gericht zijn op verblijf en recreatie, denk aan meer bankjes en meer paden door het groen heen. Om extra investeringen naar voren te kunnen halen hebben we als partijen hier 100.000 euro extra voor beschikbaar gesteld.

Positieve gezondheid

De coronacrisis laat nog maar eens zien hoe belangrijk een goede basisgezondheid is. Fitte mensen komen beter door corona heen en leven langer. In de gemeente werken we aan de gezondheid door mensen te stimuleren en zelf keuzes te laten maken. Daar gaan we nu een extra impuls op geven.

Sport- en cultuurdag

Een andere manier om aan gezondheid te werken is sporten. We zien tijdens de crisis het aantal leden en sponsoren van sportclubs en culturele instellingen teruglopen. Om de clubs weer onder de aandacht te brengen willen we een weekend organiseren waar clubs en verenigingen zich kunnen presenteren en mensen kennis kunnen laten maken met sport en cultuur.

We verwachten dat dit leidt tot nieuwe leden en sponsoren en het biedt een langdurige oplossing voor de problemen van veel clubs.

Onderwijsachterstanden wegwerken

Ten slotte vinden wij het belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen. Als jongeren door de crisis een achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen moeten we die zien weg te werken zodat ze weer volledig mee kunnen doen.

Daarom investeren we extra in het onderwijskansenfonds. Hiermee kunnen we zomerscholen laten organiseren, hulpmiddelen als laptops beschikbaar stellen en andere activiteiten organiseren die achterstanden weg kunnen werken. Zodat iedereen weer volledig mee kan doen.

Geen reacties op “De week van Ralph-17: Een stap extra voor de samenleving”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):