De week van Ralph-15: Jaarstukken en stadsgesprekken

De raadscyclus in juni staat traditioneel in het teken van het jaarverslag over het afgelopen jaar en de voorbereiding op de begroting op het komende jaar. Deze week waren de commissievergaderingen over die stukken en ging ik bij debatplatform RUW in gesprek over het burgerberaad.

Burgerberaad of stadsgesprekken

Om met dat gesprek over het burgerberaad maar te beginnen. Enkele weken geleden brachten PvdA en D66 dat initiatief in ter versterking van de lokale democratie. Het idee was om een groep burgers te loten die anderhalf jaar lang adviezen mochten geven aan de raad en zaken op de agenda konden zetten.

Als VVD zijn wij daar op tegen omdat het afbreuk doet aan waar de raad voor is. De raad is democratisch gekozen en als raadsleden houdt je contact met de achterban, dat kun je niet afschuiven op een groep ongekozen mensen.

Bij RUW mocht ik in gesprek met René van den Kerkhof van D66 over dat initiatief. Voorafgaand was er een interview met Liesbeth Levy, de voorzitter van Stichting Lokaal die in Rotterdam tweemaal het burgerberaad heeft georganiseerd.

Haar insteek sprak mij veel meer aan, omdat het daar gaat om stadsgesprekken op maatschappelijke thema’s. Laat inwoners, zowel die zichzelf melden als mensen via loting van gedachten wisselen over maatschappelijke thema’s. Dat is iets anders dan op concrete maatregelen het werk van de raad overnemen.

René en ik vonden elkaar op die insteek, hopelijk willen de partijen de motie daar op aanpassen zodat ook wij het voorstel kunnen steunen. Want in de vorm zoals het er stond gaan wij er niet in mee.

Jaarstukken

Dan naar de commissievergaderingen, in iedere commissie stonden de jaarstukken en de voorjaarsnota op de agenda. Afgelopen jaar was natuurlijk een bizar jaar met de coronacrisis die uitbrak. Ook dat jaar hebben we met een begroting van ruim 750 miljoen euro gewerkt en bleef er aan het einde een verlies van 1,5 miljoen euro over. Als je alle steunmaatregelen, kwijtschelden huur voor sportverenigingen, kwijtschelden precario voor horeca, wegvallen parkeerinkomsten en alle andere steunmaatregelen om de samenleving door de crisis te loodsen meeneemt is dat best een acceptabel resultaat.

Een groot deel van de ambtelijke organisatie is in 2020 druk geweest met de coronacrisis, door vragen te beantwoorden, mensen te helpen en andere activiteiten. Het is bijzonder dat we toch veel van de ambities uit hebben kunnen voeren. Ook de accountant was tevreden omdat we de financiën en verantwoording goed onder controle hadden.

In de commissies hebben we aantal punten benadrukt, zoals het stijgende aantal bouwvergunning dat verleend wordt, wat dus voor meer woningen zorgt. Ook zien we dat er veel arbeidsplaatsen behouden zijn gebleven. Wel zien we dat het aantal mensen dat aan sport deed afgenomen is en dat is verontrustend omdat een goede gezondheid erg belangrijk is. De overlastcijfers zijn ook flink toegenomen, al is dat best te verklaren doordat mensen meer thuis en buiten zijn. Binnen de organisatie is ingezet op een organisatieontwikkeling, waarbij ook Eenvoud een kernbegrip is. Ik heb opgeroepen dat dit dan ook in beleid terug moet komen, zolang we als overheid moeilijke en uitgebreide regels blijven maken wordt de uitvoering alleen maar complexer.

Voorjaarsnota

In de commissies werd ook vooruit gekeken. Als VVD vroegen we aandacht voor sport, mensen aan een baan in de techniek helpen, bereikbaarheid met de auto en een sociaal domein dat sociaal en betaalbaar is. De volledige bijdragen van mijn fractiegenoten zijn hier te vinden.

Onze bijdrage bouwt daarmee verder op de Algemene Beschouwingen die ik uitsprak en waarvan je de tekst twee berichten hieronder kunt vinden.

Geen reacties op “De week van Ralph-15: Jaarstukken en stadsgesprekken”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):