De week van Ralph-13: Een volle avond

Vorige week voorspelde ik dat het een lange raadsvergadering kon worden, nou dat is het ook geworden. Het debat over de asfaltcentrale in onze gemeente en de uitstoot van stoffen kreeg terecht veel aandacht, net als de Regionale Energiestrategie.

Hamerstukken

Niet over alles werd er nog gesproken, zo ging de raad akkoord met het investeren in de Erfgoedwerkplaats. Dat is het Groot Tuighuis waar de afdeling erfgoed zit. Hier worden archiefstukken tentoongesteld, werkt onze afdeling erfgoed aan het beheren van het erfgoed in de stad en wordt aan ontwikkeling gedaan. Door te investeren maken we er een voor het publiek aantrekkelijk gebouw van en kunnen we ons erfgoed beter in de markt zetten. In een vervolg gaat het stadsarchief ook weg achter winkelcentrum de Arena, zodat we daar weer kunnen gaan ontwikkelen.

Ook is de raad akkoord gegaan met de financiering van een volgend deel van de binnenstadsring. Deze binnnestadsring is het sluitstuk in de werkzaamheden om onze binnenstad autoluwer te maken. Autoluw is niet autovrij, want de binnenstad moet wel goed bereikbaar blijven. Maar een betere inrichting en het doorgaande verkeer over hoofdwegen laten gaan is een ontwikkeling waar de raad zich achter kan scharen.

Voordat ik in ga op twee grote dossiers van de avond, kom ik nog even terug op het vragenhalfuur waar ik het vorige week over had. Het college heeft toegezegd dat ze niet gaan handhaven bij de locatie van Vrienden op de Fiets en dat die dus ruimte ter beschikking kunnen blijven stellen aan de andere leden. Erg blij met die toezegging!

Regionale Energiestrategie 1.0

Het grote onderwerp op de agenda was de Regionale Energiestrategie (RES), een regionaal bod om in 2030 een bepaalde hoeveelheid aan duurzame energie op te wekken. Een ambitie met veel impact op de omgeving van mensen. Het landelijke programma RES schrijft namelijk voor dat iedere regio een bepaald aandeel in het eigen gebied op moet wekken en dat de vergunningen voor die projecten uiterlijk in 2025 verleend moeten zijn. Dat maakt dat je uit moet gaan van bestaande technieken als wind en zon. Voor de langere termijn zetten wij als VVD in op kernenergie, dat kan in verschillende vormen en windparken op zee.

Maar ook binnen onze gemeentegrenzen moeten we dus energie op gaan wekken. We zien dat veel mensen al zelf zonnepanelen op hun dak leggen (bij mij worden ze half juni gelegd overigens, ik draag ook mijn eigen steentje bij dus). Hierdoor is de opgave waar we invulling voor moeten vinden kleiner dan dat we vorig jaar dachten en dat is erg goed nieuws. Maar dan nog blijft er een flinke opgave open staan.

Op basis van een visie op het energielandschap in onze gemeente hebben we de polder tussen Rosmalen en Oss aangemerkt als de minst slechte locatie voor windmolens. Het is namelijk de enige locatie waar we een minimale afstand van 1000 meter tot de woonkernen kunnen garanderen, waarschijnlijk zelfs meer omdat er achter in de polder moet worden begonnen met realiseren en hebben we de ruimtelijke inpassing als belangrijke voorwaarde gesteld.

Als Bossche VVD nemen we onze verantwoordelijkheid om de energietransitie vorm te geven, maar nemen we vooral onze rol om het maximale voor de omwonenden er uit te halen. Een aantal groene partijen willen zelfs meer windturbines dan nodig in die polder, maar daar werken wij absoluut niet aan mee. Onze inzet is zo min mogelijk turbines, zo ver mogelijk weg en zo goed mogelijk ingepast.

Daarnaast moeten we inzetten op innovatie, het vol leggen van daken en het isoleren van huizen. Alleen dan kunnen we op een haalbare manier de energietransitie vormgeven zonder dat we heel ons landschap moeten benutten voor de opwek van energie.

Asfaltcentrale

Een ander lang besproken onderwerp was de asfaltcentrale. Die stoot een hogere dan toegestane hoeveelheid benzeen en andere stoffen uit. De raad wil dat het college hier maatregelen over afdwingt bij de eigenaar.

De hogere normen worden bij de pijp gemeten, op straatniveau zitten ze ruim binnen de normen die als veilig beschouwt worden. Maar dan nog is de norm bij de pijp veel te hoog en moet er stevig opgetreden worden. De raad was daar bijna eensgezind over en had begrip voor de uitleg van de wethouder dat het per direct sluiten juridisch niet kan en dat er een plan onderweg is om nog dit jaar aanpassingen in de installatie te doen zodat er minder uitstoot is.

Bijna eensgezind? Ja, want alleen Leefbaar deed niet mee met de motie. Het CDA had het probleem op de agenda gezet en dan ben je in de politiek dus ook de kartrekker op het dossier. Leefbaar wilde blijkbaar het initiatief afpakken door na een schorsing een motie uit de tas te halen die voor directe sluiting was. Dat is niet netjes naar de collega’s en juridisch is de uitspraak niet houdbaar.

Jammer dat die zo ging, het droeg er ook aan bij dat we tot middernacht bezig zijn geweest. En dat voor een agenda waar maar twee raadsvoorstellen op stonden….

Geen reacties op “De week van Ralph-13: Een volle avond”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):