De week van Ralph-2: Carnaval en Corona

et feit dat ik op carnavalszondag de tijd heb om een tweede editie te schrijven toont wel aan hoe bijzonder de huidige tijd is. Als geboren Kaaiendonker verdeel ik carnaval normaal tussen Kaaiendonk en Oeteldonk. Aangezien het echte carnavalsspel in Oeteldonk op zondag begint, zijn de eerste dagen voor mij in Kaaiendonk en ga ik vanaf de zonder verder in Oeteldonk.

Maar dit jaar dus niet. Geen intocht, geen optocht en geen voorfeesten. Zelf heb ik meermaals meegedaan aan de politieke klets, waarin raadsleden zichzelf en elkaar op de hak nemen. Een leuke avond in een bomvolle Knillispoort. Het is erg leuk om mee te doen, om met de keuze voor een geschikt typetje het afgelopen jaar te beschouwen en uit te vergroten.

Als alternatief kun je nu digitaal een aantal dingen volgen, maar dat is het toch niet echt. Je mist de contacten en gesprekken met mensen. Maar vooral de sfeer. Even een stream opzetten of het terugkijken van het Oetelkonzert doet toch iets heel anders voor de carnavalsbeleving dan een paar dagen die helemaal in het teken staan van het feest.

Dit jaar dus geen politieke klets, maar nog wel politiek deze week. Komende week is officieel een recesweek, maar ook daar zijn weer drie avonden van volgeboekt. Niet dat het erg is, want ook in deze tijden werken we door aan een welvarender Den Bosch.

Informeren & Ontmoeten

Deze week mocht ik de raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten voorzitten, hier krijgen de raads- en commissieleden technische informatie over raadsvoorstellen en kunnen mensen inspreken.

Vanwege de coronamaatregelen was deze I&O digitaal en om het aantal mensen dat met de avondklok op straat moet te verminderen was ik de voorzitter voor de hele avond lang. En 4 uur lang voorzitten voor een groep achter een scherm is aardig vermoeiend. De avond duurde lang omdat er veel sprekers waren, maar ook omdat collega’s moeite hebben om vragen te stellen zonder lange inleiding. Maar goed, de insprekers staan voorop en die kregen de gelegenheid om hun verhaal te houden. Daar zaten ook een aantal punten in waar we als VVD ook mee aan de slag kunnen.

Zoals bijvoorbeeld de inspreker over de verkeersoverlast aan de Zuid-Willemsvaart (artikel van DTV daarover: Dtv Nieuws – Herrie, niet-sluitende ramen en scheuren in de muur door ‘sluiproute’ in Bossche binnenstad). We moeten echt naar een logische en integrale aanpak van verkeer in en naar de binnenstad. Verkeer blijft er en om dat goed te leiden kun je niet zomaar wegen af gaan sluiten (zoals de Van Berckelstraat) of andere maatregelen nemen. Dan verplaats je alleen het probleem maar. Voor het verkeer moeten we dus terug naar de tekentafel en rekening houdend met de bestemmingen van bezoekers de routes opnieuw indelen. Dan kun je ook gerichte maatregelen nemen op plekken waar mensen nu overlast ervaren en straatracers voorkomen.

Lokale maatregelen in verband met Corona

Tijden het Informeren-deel van de bijeenkomst kregen we onder andere een toelichting op de maatregelen zoals die in de afgelopen maanden zijn genomen door de gemeente om de effecten van de coronacrisis te beperken. Dat gaat van het kwijtschelden van huren voor sportclubs en het lenen van laptops aan kinderen wiens ouders het niet zelf kunnen betalen, tot het verwerken van de rijksregelingen waardoor er al ruim 150 miljoen euro aan Bossche bedrijven is overgemaakt. En van het organiseren van een luisterend oor en activiteiten voor jongeren tot het ondersteunen van de culturele sector. In totaal ruim 200 maatregelen en dat aantal blijft toenemen als de situatie daar om vraagt.

Na de informatiebijeenkomst was er op donderdag een debat tussen de fractievoorzitters over het maatregelenpakket en waar nog extra aandacht voor nodig is. Om fysiek te kunnen vergaderen en toch op tijd voor de avondklok thuis te kunnen zijn begon de vergadering om 17 uur, tot maximaal 20 uur. En omdat we een klein halfuur aan tijd verloren door de techniek die het niet deed, waren we maar net op tijd klaar.

Inhoudelijk was er veel steun voor de genomen maatregelen, maar werd er aandacht gevraagd voor de positie van sportclubs en eenzaamheid onder bijvoorbeeld jongeren. Een punt dat ik namens de VVD ook ingebracht heb. In mijn bijdrage heb ik ook aandacht gevraagd voor het samen met het bedrijfsleven alvast nadenken over hoe we mensen aan het werk kunnen houden. Sommige sectoren gaan krimpen terwijl anderen om personeel zitten te springen. Daar moeten we samen met het bedrijfsleven nu al over nadenken.

Verder heb ik aandacht gevraagd voor ondermijning in het kader van de coronacrisis. Bedrijven en clubs komen financieel lastig te zitten en kunnen dan eerder geneigd zijn om in te gaan op een aanbod van iemand om de zaak overeind te houden. Maar voordat je het weet zit je vast aan de grillen van een louche figuur. De burgemeester heeft toegezegd dat hij samen met relevante partners extra gaat inzetten op bewustwording en het bieden van handvatten voor ondernemers.

Verder maken wij ons erg veel zorgen over zorgmijders en leerachterstanden bij kinderen. Ook al kan even nu wat minder, we moeten voorkomen dat mensen door het uitstellen van zorg zwaardere klachten krijgen en dat kinderen achterstanden oplopen die ze de komende jaren naast het gewone schoolwerk moeten zien in te lopen.

Als partij voor de ondernemers hebben wij uiteraard ook specifiek aandacht voor de ondernemers. Het college heeft onze eerdere oproep om het maximale te doen om ondernemers door deze crisis te helpen goed opgepakt. Maar overeind houden is niet het doel op zichzelf, het gaat om het perspectief voor als het weer normaal gaat draaien. Daarom is het ook goed dat ondernemers advies kunnen krijgen van andere ondernemers en adviseurs over een toekomstbestendig verdienmodel en dat we door middel van activiteiten straks weer mensen naar onze stad willen trekken. Daarbij richten we op specifieke doelgroepen die we gespreid over de week de stad willen laten bezoeken. Zo bieden we perspectief voor veel ondernemers.

Speciaal voor de binnenstad is er een toekomstvisie gemaakt. Hoe ik daar naar kijk lees je binnenkort.

Geen reacties op “De week van Ralph-2: Carnaval en Corona”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):