Actueel Nieuws

VVD & D66 willen proef met vrije sluitingstijden horeca

Tijdens de komende raadsvergadering zullen de fracties van D66 en VVD het college vragen om te komen tot een proef met vrije sluitingstijden in de horeca. Aanleiding daarvoor is o.a. het recente incident op de Parade waarbij een grote groep jongeren zich tegen de politie keerde. De fracties zijn bovendien van mening dat het verder spreiden van de sluitingstijden er toe kan bijdragen dat het leefklimaat in de binnenstad verbetert. Lees verder…

VVD wil veilige F59 bij Singel in Nuland

De Bossche VVD wil dat het college actie onderneemt om de fietssnelweg tussen ’s-Hertogenbosch en Oss ter hoogte van de Singel in Nuland veiliger te maken. De nieuwe asfaltlaag van de F59 ligt een stuk hoger dan de graskeien naast de weg. Fietsers die uit moeten wijken voor autoverkeer komen in een gat terecht als ze net naast het fietspad terecht komen. Lees verder…

VVD wil overlast kade Engelen wegnemen

De Bossche VVD en GroenLinks willen dat de overlast door dieselaggregaten van schepen die aanmeren bij de kade in Engelen opgelost wordt. Daarom stellen beide partijen voor om de kade te verplaatsen naar de Diezekade, bij de Brabanthallen. Deze kade ligt niet in de buurt van een woongebied en zorgt daarom voor minder overlast. Lees verder…

Algemene beschouwingen 2016

Op 24 mei waren de algemene beschouwingen waarin de partijen hun visie schetsen over de gemeente en het beleid. Mijn bijdrage daarbij is hieronder te lezen. Lees verder…

Bossche VVD pleit voor meer terrassen

Naar aanleiding van een discussienotitie in de commissie Bestuurszaken heeft de Bossche VVD gepleit voor meer terrassen in de Bossche binnenstad en op de Driesprong in Rosmalen. Fractievoorzitter Ralph Geers: “Laat ondernemers ondernemen en geef ze waar mogelijk de ruimte voor een terras”.

Bij het uitbreiden van de terrassen is het wel van belang om te blijven kijken naar de veiligheid en de mogelijke overlast voor bewoners. Goed overleg tussen de verschillende belanghebbenden is daarom van belang. Om extra terrassen mogelijk te maken kan het nodig zijn dat er parkeerplaatsen komen te vervallen. De Bossche VVD vindt dit alleen acceptabel als deze plaatsen elders in de binnenstad gecompenseerd worden. Voor onze binnenstadsondernemers zijn deze parkeerplaatsen namelijk van groot belang.

Wat de Bossche VVD betreft blijft de Parade het mooie plein dat het nu is en gaan we dat niet verstoppen door de Parade vol te gooien met terrasstoelen. De openheid en rust van de Parade is een waardevol element om te behouden.

VVD wil nachtopenstelling museum voor tentoonstelling Bosch

De tentoonstelling van Jeroen Bosch in het NoordBrabants Museum is een enorm succes. Kaartjes voor de tentoonstelling zijn razendsnel over de toonbank gegaan, veel internationale media‐ aandacht en een flink aantal 5‐sterren recensies van over de hele wereld. Lees verder…

Vragen over handhaving taxikeurmerk

De ambitie van raad en college is om de service en kwaliteit van taxi’s in onze gemeente te verbeteren, zeker nu er dit jaar zoveel toeristen naar onze gemeente komen. Daarom is het taxikeurmerk in het leven geroepen. Lees verder…

Vragen over veiligheid noodopvang vluchtelingen

Sinds 2015 is er bij het Autotron in Rosmalen sprake van een noodopvang voor vluchtelingen. Een opvang die onze steun heeft omdat het vluchtelingen een veilige plek geeft van waaruit zij hun asielprocedure kunnen starten. Lees verder…

Bijdrage begroting 2016

In de begroting voor 2016 laat deze coalitie zien aan de slag te gaan. Samen werken we aan een sterke en aantrekkelijke gemeente, met veel banen. De tekst die ik bij de begrotingsbehandeling uitgesproken heb is hieronder te vinden. Lees verder…

Jamfabriek geeft Bossche startups een boost!

Jan Hoskam heeft op dinsdag 29 september de Jamfabriek geopend. Hij deed dit door een symbolische sleutel te overhandigen aan Maurice Horsten, directeur van de Bossche InvesteringsMaatschappij. In de Jamfabriek krijgen ondernemers in de Agrifood-, Health- en ICT-sector de mogelijkheid om hun startende bedrijven op een hoger niveau te tillen. Zij mogen zich niet alleen een jaar lang kosteloos vestigen, maar krijgen ondersteuning op gebied van ondermeer onderwijs, accountancy en financiën door gerenommeerde bedrijven.

Afhankelijk van de omvang is er ruimte voor circa 10 tot 15 bedrijven in de Jamfabriek. Op dit moment gaan er vier bedrijven van start en komt er circa elke maand één bij. Dit om te voorkomen dat het gebouw na een jaar leeg komt te staan en er geen sprake meer is van kennisoverdracht. Want juist ervaringen delen in verschillende fasen zal zorgen voor synergie. De start-ups committeren zich eraan om aan ‘s-Hertogenbosch verbonden te blijven in de toekomst. Hierdoor heeft de Bossche economie ook baat bij dit initiatief van de VVD op langere termijn.