Blog

Ons cultureel erfgoed

Een paar weken geleden is de fractie op bezoek geweest bij gewaardeerd lid Clemens van de Ven, in het prachtige huis De Loet. Na een rondleiding door dit mooie historische pand is er ook gesproken over de historie en de kracht van ’s-Hertogenbosch. Dit is mij bezig blijven houden. Richting de behandeling van de begroting en het verkiezingsprogramma is het goed om eens na te denken wat de Bosschenaar nu maakt zoals hij is. In een snel veranderde en drukke samenleving is het niet verkeerd om eens...

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

Tijdens de Inspiratiedag op 8 juni sprak trendwatcher Tony Bosma  over de veranderingen in de samenleving en over de andere rol die er daarbij van de overheid gevraagd wordt. Dit betoog sloot goed aan bij mijn passage daarover tijdens de Algemene Beschouwingen. Mensen gaan meer met elkaar samen organiseren, zonder dat deze taken door grote instituties overgenomen worden. Een ontwikkeling die door liberalen met enthousiasme ontvangen zal worden.  Of het nu uit eigen overtuiging is, eigen betrokk...

Bouwen aan de toekomst, ook in crisistijd

Onze stad is continu in beweging en ondanks de crisis staan er nog een flink aantal bouwhekken in de gemeente. Dat deze werkzaamheden plaatsvinden is goed voor de economie en de werkgelegenheid en dus belangrijk voor de stad.  Ruimtelijke ontwikkelingen zijn er in verschillende soorten en maten. Zo heb je bijvoorbeeld de woningbouw, die het erg moeilijk heeft. Een hele analyse over de oorzaken van de stagnerende woningmarkt laat ik hier achterwege, dat is iets voor een ander moment. De gemeen...

Een goed begin van de nazomer

Sinds het zomerreces eind augustus afliep is er al veel gebeurd in politiek Den Bosch. De gymzaal, het theater en natuurlijk de landelijke verkiezingen. Voldoende aanleiding dus om u via deze weg weer even bij te praten.  Laat ik maar beginnen met de raadsvergadering op 11 september. Op de agenda van deze vergadering stond het raadsvoorstel over de gymzaal in de binnenstad. Deze gymzaal is al jarenlang een wens van de VVD, en de vorige raadsperiode succesvol door Anneke Schults op de politiek...

Over het theater

De theaterdiscussie heeft de Bossche politiek de laatste tijd stevig in de greep. Normaal schrijf ik liever niet iets over een lopend proces en de positie van de VVD hierin, om dat proces niet te verstoren, maar de berichtgeving over het theater is dermate eenzijdig dat ik voor deze keer een uitzondering maak. De gemeenteraad heeft een intensieve voorbereiding gehad voordat het in de commissie ging spreken over locatie van het theater. Zo heeft de raad een expertmeeting georganiseerd en was...

Orde op zaken blijft hard nodig

Voor mijn tweede blog zat ik eigenlijk te wachten tot VVD, CDA en PVV met een akkoord uit het Catshuis zouden komen. Maar zoals u ongetwijfeld weet is dat akkoord er niet gekomen. Op het laatste moment besloot Geert Wilders dat zijn partij niet de verantwoordelijkheid kon dragen voor noodzakelijke maatregelen. De maatregelen zijn noodzakelijk omdat de Nederlandse overheid jaarlijks 28 miljard euro meer uitgeeft dan dat het binnen krijgt. Die 28 miljard is 4,5% van alles wat wij in Nederland pr...

Cultuur, amateurkunst maakt het verschil

Met de lancering van de nieuwe website start ook een nieuw onderdeel, een reglamtige blog. Vanaf deze plek ga ik u regelmatig op de hoogte houden van wat er, vanuit liberaal oogpunt, zoal speelt in de Bossche politiek, als een soort kijkje in de keuken van onze lokale politiek.Om te beginnen over het”hete hangijzer” Cultuur.   Het kabinet Rutte heeft een verandering in gezet op het gebied van cultuurbeleid. Cultuur moet in de ogen van het kabinet weer meer een lokaal onderwerp worden en niet c...