Standpunten

Een veilige gemeente

’s-Hertogenbosch is de afgelopen flink veiliger geworden. Stonden we vier jaar geleden nog hoog in de criminaliteitslijstjes, we zijn na vier jaar VVD-beleid flink aan het zakken. Zo zijn er aanzienlijk minder woninginbraken. Maar het is wat ons nog niet veilig genoeg. Om te zorgen dat onze inwoners veilig over straat kunnen willen we meer wijkagenten en cameratoezicht. Hierdoor kunnen criminelen sneller opgespoord worden zodat ze de straf krijgen die ze verdienen.

Trots op onze cultuurhistorie

De Bossche VVD is trots op onze cultuurhistorie, met de vestingwerken en vele monumenten. Wij willen dan ook dat deze zichtbaar zijn en dat we de vestingwerken afronden. Ook voor de economie is dat belangrijk. Want in de beleveniseconomie willen mensen bevestigd worden in hun beeld van onze stad: een historische binnenstad waar het gezellig winkelen is.

Een divers aanbod in cultuur!

Een breed en gevarieerd aanbod aan cultuur is belangrijk voor onze gemeente. De Bossche VVD wil een eerlijke verdeling tussen subsidies, zodat ook kleine evenementen kunnen blijven bestaan. Daarnaast willen we ook cultureel ondernemerschap stimuleren door de subsidievoorwaarden aan te passen. De Bossche VVD kiest voor een nieuw theater. Daarbij staan voor ons drie dingen centraal: in de Bossche binnenstad, op een schaal die past bij de gemeente en met zo min mogelijk kosten. Op basis van die ...

Meer ruimte voor initiatieven!

De VVD ziet al vele succesvolle voorbeelden waarin burgers, individueel of als groep, taken terugnemen van de overheid. De VVD vindt ’s-Hertogenbosch bij uitstek een gemeente waar deze vorm succes kan hebben. De Bosschenaar is van nature erg betrokken, neemt zijn verantwoordelijkheid en is bereid om samen te werken. Dit vraagt om een andere manier van denken door de gemeente: niet meer eerst zelf een plan bedenken en burgers daaraan mee laten doen (burgerparticipatie), maar juist de initiatieven...

Minder regels

De VVD ziet al vele succesvolle voorbeelden waarin burgers, individueel of als groep, taken terugnemen van de overheid. De VVD vindt ’s-Hertogenbosch bij uitstek een gemeente waar deze vorm succes kan hebben. De Bosschenaar is van nature erg betrokken, neemt zijn verantwoordelijkheid en is bereid om samen te werken. Dit vraagt om een andere manier van denken door de gemeente: niet meer eerst zelf een plan bedenken en burgers daaraan mee laten doen (burgerparticipatie), maar juist de initiatieven...

Degelijk financieel beleid met lage lasten

Een solide financieel beleid is voor de Bossche VVD de basis voor het handelen van de gemeente. Elke euro die de gemeente uitgeeft is een euro die door de inwoners en bedrijven van onze gemeente is opgebracht, daar moeten we dus zuinig mee omgaan. Soberheid en doelmatigheid zijn daarom erg belangrijk. De Bossche VVD stelt zich daarom ook altijd de vraag: ‘Wat moeten we doen, wat willen we doen en doen we het efficiënt?’ De afgelopen jaren heeft de Bossche VVD er voor gezorgd dat de begrotin...

Economie

Een sterke economie met veel banen, dat is waar de Bossche VVD voor staat! Daarom willen wij dat de overheid de ondernemers zo min mogelijk in de weg loopt. Wij laten ondernemers ondernemen! Zo geven we winkeliers de ruimte ook op zondag open te zijn zorgen we voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en winkelgebied. Op initiatief van de Bossche VVD is er een economisch investeringsfonds gekomen voor startende bedrijven die een volgende stap willen zetten in uitbreiding. Deze groep bedrijven ...

Een beter bereikbare gemeente

Een goed bereikbare gemeente is cruciaal voor een sterke economie. Wij willen dat de gemeente per weg, spoor en water goed bereikbaar is en dat mensen veilig van de ene plek naar de andere kunnen. De afgelopen jaren heeft de Bossche VVD het initiatief genomen om veel verkeersknelpunten in de gemeente op te lossen. Ook hebben we meer parkeerplaatsen gerealiseerd, onder andere met de parkeergarage Hekellaan en de transferia. De komende jaren willen we nog meer parkeerplaatsen realiseren, onder...

Bossche VVD wil meer camera’s voor een veiligere stad

het Brabants Dagblad van 21 maart jl. lezen we dat Den Bosch voorzichtig blijft met camera's. Bewakingscamera's zijn het allerlaatste middel om problemen aan te pakken en te voorkomen." Zo verklaart Bart Venrooij, hoofd adeling openbare orde en veiligheid van de gemeente Den Bosch in deze krant. Daar heeft Venrooij gelijk in: alleen camera's ophangen heeft geen zin, dit dien je met beleid te doen en een compleet pakket van maatregelen. Maar om daarmee helemaal de deur dicht te gooien voor meer c...

Het leren van een beroep.

Er is veel discussie over de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs zou op een te laag niveau opleiden en het hoger beroepsonderwijs zou zich teveel naar de universitaire richting bewegen. Daarnaast komen vanuit het beroepenveld veel klachten over de praktische kennis van met name de mensen die vanuit het middelbaar beroepsonderwijs de praktijk in gaan. De VVD wil het beroepsonderwijs graag verbeteren. Daarvoor wil de VVD de terugkeer van ambachtscholen, die we vakw...