De week van Ralph

De week van Ralph-14: De zon breekt door

Na een lange aanloop is het goede weer nu toch echt begonnen. Zowel letterlijk als figuurlijk. De coronacijfers ontwikkelen de goede kant op en er zijn sinds vorige week meer versoepelingen ingegaan. Ontzettend fijn voor mensen en ondernemers dat er weer meer perspectief is. Terrassen zijn weer open, net als bibliotheken en binnensportlocaties. Het is fijn dat we door het ingezette tempo van vaccineren weer meer mogelijk kunnen maken. Er zijn nog genoeg stappen te zetten en wellicht kom...

De week van Ralph-13: Een volle avond

Vorige week voorspelde ik dat het een lange raadsvergadering kon worden, nou dat is het ook geworden. Het debat over de asfaltcentrale in onze gemeente en de uitstoot van stoffen kreeg terecht veel aandacht, net als de Regionale Energiestrategie. Hamerstukken Niet over alles werd er nog gesproken, zo ging de raad akkoord met het investeren in de Erfgoedwerkplaats. Dat is het Groot Tuighuis waar de afdeling erfgoed zit. Hier worden archiefstukken tentoongesteld, werkt onze afdeling er...

De week van Ralph-12: Na het reces op weg naar een drukke raad

De afgelopen twee weken waren recesweken, de politiek kwam vanwege de meivakantie niet bij elkaar. Vandaar ook deze reeks voor twee weken onderbroken. Maar geen vergaderingen wil niet zeggen dat er geen werk gedaan wordt. Zo staat deze week in het teken van de voorbereiding op de raadsvergadering van 18 mei. Zowel met de fractie als met het Presidium. Presidium Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad en bewaakt en doet voorstellen over de vergaderorde, is werkge...

De week van Ralph-11: Vertrouwen in de lokale politiek

Deze week hadden we een ouderwets lange commissie Bestuur, met onder andere discussies over handhaving en een verbod op lachgas. Daarover in een latere editie meer, deze keer wil ik aandacht besteden aan de discussienotitie over het versterken van de lokale democratie. Op de agenda gezet door de PvdA, D66 en de SP. Een belangrijk thema, maar wel een onderwerp waarbij de gedachte was dat meer ook altijd beter is. Daar keken wij als Bossche VVD toch iets genuanceerder tegenaan. Probleemana...

De week van Ralph-9: Een woning bereikbaar maken

Een van de grote problemen van de huidige tijd is het vinden van een betaalbare woning. Met name voor starters en middeninkomens is dat een zware opgave. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn lang, investeerders kopen woningen die ze vervolgens voor een hoge prijs verhuren en we hebben simpelweg te weinig woningen voor een samenleving die met steeds minder mensen in een woning woont. Daarom werkt ook Den Bosch aan flink meer woningen, de komende jaren ruim 3000. Cijfers Om te beg...

De week van Ralph-8: Ondernemers helpen waar het kan

Inmiddels behoeft het geen toelichting dat de coronacrisis ons hard raakt. In ons sociale leven, in de beschikbaarheid van de zorg maar ook vooral onze ondernemers. Vanwege de coronamaatregelen van het Rijk moeten hele sectoren sluiten en met ophaalservices kan er maar een beperkt deel van de omzet ingehaald worden. Gelukkig heeft het Rijk een flink aantal regelingen ingesteld om ondernemers te compenseren. Maar als VVD vinden wij dat we nog meer kunnen doen. Bestaande regelingen Het...

De week van Ralph-7: Participatie, wat bedoelen we daarmee?

Participatie is een belangrijke term in de relatie tussen overheid en de burger. In welke mate kan de bewoner meepraten, meedenken en meebeslissen over onderwerpen die de bewoner aan het hart gaan? Tegelijkertijd is participatie een term waar van alles onder valt en waarbij het dan ook lastig is om er één uitspraak over te doen. De afgelopen week mocht ik in de commissie Bestuur hierover in discussie met de collega’s. Wat is participatie? Participatie komt in veel verschillende vormen...

De week van Ralph-6: Een lastige puzzel

  De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bijzonder te noemen. Een stevige versplintering waardoor er maar liefst 17 partijen in de Kamer komen. En een uitslag waarbij het vormen van een coalitie nog een stevige puzzel gaat worden. In Den Bosch werd de VVD wederom de grootste partij, een mooi perspectief richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een moeilijke puzzel De verkiezingsuitslag zorgt een lastig te duiden politiek landschap waarbij het nog een hele puzzel...

De week van Ralph-5: 17 maart VVD stemmen

Afgelopen week ben ik er niet aan toegekomen om een 'week van' te schrijven, maar voor deze belangrijke week weer wel. Komende week vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De campagnes zijn compleet anders dan we normaal gewend zijn. Niet huis aan huis in gesprek gaan met bewoners of bij ondernemers langs, maar digitaal, veel debatten en posters plakken. Nou ja, voor mij nog niet, want hoewel ik al bijna zonder krukken kan lopen ben ik nog niet klaar voor een rentree op een huishoudtrapje om...

De week van Ralph-4: Een levendige commissie

De ene week is politiek interessanter of voller dan de andere. Deze week was in die zin een volle week met de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering van 9 maart. Daarin kwam onder andere het economische perspectief op de binnenstad aan bod, waar ik vorige week over schreef. In mijn eigen commissie Bestuur ging het onder andere over een toekomstsvisie en het tegengaan van agressief bedelen. Een visie op de toekomst van Den Bosch Al voor de coronacrisis is de gemeente begon...