Bijdrage begrotingsbehandeling 2018

Op 14 november behandelde de Bossche gemeenteraad de begroting voor 2018. Daar mocht ik een bijdrage leveren die draait om het stimuleren van ondernemerschap en het aantrekkelijk houden van onze gemeente. Zie hier de spreektekst: Voorzitter, voor ons ligt alweer de laatste begroting van deze raadsperiode. En we kunnen concluderen dat ’s-Hertogenbosch er beter voor staat dan bij het aantreden van dit college. Geholpen door een aantrekkende economie, maar zeker ook door het werk dat door d...

Bijdrage Bossche VVD Algemene beschouwingen 2017

Op dinsdagavond 23 mei vond de jaarlijkse algemene politieke beschouwingen plaats. Tijdens deze speciale raadsvergadering debatteren de politieke partijen over hun wensen voor de stad in de nabije toekomst. Namens de Bossche VVD heeft Ralph Geers middels onderstaande speech onze ideeën voor 's-Hertogenbosch toegelicht! Voorzitter, Met de laatste Voorjaarsnota van deze coalitie kunnen we concluderen dat de gemeente er sterker voor staat, met meer dynamiek bij instellingen en organisaties en ...

Verbazing Bossche VVD over bankjesverbod Snellestraat

In het Brabants Dagblad van 17 mei uiten ondernemers hun woede over het verbod van de gemeente om bankjes voor hun pand te plaatsen. Al meer dan 20 jaar zijn de ondernemers van de Snellestraat creatief in het opfleuren van de straat zonder daarbij het verkeer te hinderen en de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft dat altijd gedoogd. De brief die de ondernemers vorige week hebben gekregen heeft de Bossche VVD zeer verbaasd. Wij zijn van mening dat regels hun doel niet voorbij moeten schieten. Onderne...

VVD wil aanpassing verkeerssituatie Venstraat

Een aantal bewoners van de Venstraat heeft onze aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in hun straat. De Venstraat is een ontsluitingsweg voor de wijk, maar ook een straat waarbij veel kinderen buiten spelen. Een verkeersluwe straat maakt dit ook mogelijk voor die kinderen. De praktijk is echter dat veel automobilisten de Venstraat gebruiken als doorgaande weg richting de parkeergelegenheden aan de Raadhuisstraat en het centrum van Rosmalen. Wat de Bossche VVD betreft zou het logischer z...

De gemeente is geen pinautomaat, meer verbinding en ondernemerschap bij Sint-Janscentrum!

Het nieuwe Sint-Janscentrum kan bijdragen aan de restauratie van de kerk en de cultuurhistorie van ’s-Hertogenbosch, maar de Bossche VVD wil een duidelijkere verbinding met andere musea en evenementen en meer cultureel ondernemerschap in de financiering. De gemeenteraad is geen pinautomaat! De Sint-Jan belangrijk is voor ‘s-Hertogenbosch, belangrijk voor de lokale economie en aanzicht van de stad. Jaarlijks brengen miljoenen mensen een bezoek aan ’s-Hertogenbosch waarvan naar inschatting tus...

Wel kunnen maar niet willen werken…

Sinds jaar en dag spant de Bossche VVD zich politiek in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen die vanwege hun leeftijd niet aan werk kunnen komen te ondersteunen bij het vinden van een baan. De politieke inspanningen van de Bossche VVD zijn gericht op het optimaliseren van het vestigingsklimaat en bedrijven en opleidingsinstituten te interesseren voor de stad. Daarnaast heeft de Bossche VVD - via moties en amendementen - weten te bewerkstelligen dat het college en WeenerXL zi...

14 miljoen euro voor het Bossche Investeringfonds

Gisteren is bekend geworden dat het Bossche Investeringsfonds (BIF) per direct is gestart en een omvang heeft gekregen van 14 miljoen euro. De Bossche VVD is enorm trots op deze prestatie. Wethouder Jan Hoskam heeft samen met de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) dit unieke initiatief genomen. Fractievoorzitter van de Bossche VVD Ralph Geers: "Dit is een concrete boost voor ondernemers in 's-Hertogenbosch. We helpen hiermee innovatieve bedrijven verder zodat zij voor werkgelegenheid kun...

Item in Nieuwsuur over slimmer regelen wietteelt

Afgelopen zaterdag vond het landelijke congres van de VVD plaats. Ralph Geers diende samen met anderen een voorstel in om wietteelt te reguleren en lichtte dit toe in Nieuwsuur. Het huidige, halfslachtige gedoogbeleid kan niet worden voortgezet. Klik hier om het fragment terug te kijken. De illegale wietteelt is een groot probleem in Brabant, en ook in 's-Hertogenbosch. Mensen die in gevaarlijke omstandigheden op zolderkamertjes wiet aan het kweken zijn brengen zichzelf en hun onschuldige bu...

Ambitie, vertrouwen en durf!: Bijdrage begroting 2017

De bijdrage van de Bossche VVD bij de begroting voor 2017 stond in het teken van ambitie, vertrouwen en durf. Drie positieve en actieve termen die weergeven hoe de Bossche VVD zich inzet voor een liberalere gemeente. Voorzitter, vandaag stellen we de begroting voor 2017 vast. Een begroting die meer is dan een hoop cijfertjes en bedragen die samen opgeteld een sluitende meerjarenbegroting vormen. Deze begroting gaat ook over de samenleving en de rol die de overheid volgens deze coalitie in ...

VVD stelt vragen over dreigende boete Wijnbar Bij Dirk

Wijnbar Bij Dirk in de Verwersstraat dreigt een boete te krijgen omdat de tafels op het terras volgens de gemeente 20 cm te hoog zijn. De Bossche VVD is van mening dat deze maatregel zijn doel voorbijschiet. Deze ondernemer zoekt kansen en wil graag ondernemen! Medewerkers van stadstoezicht hebben geconstateerd dat de tafels te hoog waren. De ondernemer heeft ze toen laten verlagen. Bij de tweede controle was stadstoezicht tevreden. Echter, onlangs kreeg de eigenaar van Wijnbar Bij Dirk een...