De week van Ralph-12: Na het reces op weg naar een drukke raad

De afgelopen twee weken waren recesweken, de politiek kwam vanwege de meivakantie niet bij elkaar. Vandaar ook deze reeks voor twee weken onderbroken. Maar geen vergaderingen wil niet zeggen dat er geen werk gedaan wordt.

Zo staat deze week in het teken van de voorbereiding op de raadsvergadering van 18 mei. Zowel met de fractie als met het Presidium.

Presidium

Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad en bewaakt en doet voorstellen over de vergaderorde, is werkgever van de griffier en bepaald de raadsagenda. Dat doen wij niet op de inhoud, maar wij toetsen wel of besluiten goed te nemen zijn. Niet door een heel voorstel door te nemen, maar we kijken naar het besluit en of de raad daarmee ook echt iets besluit en of de raad het eventueel aan kan passen.

Voorafgaand aan een raadscyclus doen wij die check en bewaken wij de drukte op de agenda voor de commissies. Vlak voor de raadsvergadering stelt het presidium de definitieve raadsagenda voor, waarbij we op basis van de commissies aangeven welke voorstellen een hamerstuk zullen zijn en waar nog over gesproken zal worden. Uiteraard kan ieder raadslid over ieder onderwerp nog het woord voeren, maar het meeste is al in de commissie gedaan. Ook kijken we of moties passen bij een raadsvoorstel of dat het moties ‘vreemd aan de orde van de dag zijn’ en dus niet bij een raadsvoorstel horen.

In opdracht van de raad zelf geven wij een advies over de behandeling. De raadsleden hebben met elkaar afgesproken dat moties vreemd in principe eerst in een commissie worden voorbereid, tenzij er een spoedeisend karakter is waardoor uitstel niet mogelijk is. Dat doen wij puur op die technische afweging, waarbij wij geen mening hebben over de inhoud of de wenselijkheid van een motie.

Voorbereiden raadsvergadering

Als fractie bereiden we de raadsvergadering ook voor. Op basis van de commissies en onze eigen inbreng daarbij bepalen we onze positie over de voorstellen. In hoofdlijnen staat dat al vast voordat we de commissie in gaan, omdat je vooraf wel wilt weten wat je nodig hebt aan informatie of toezeggingen om twijfels weg te nemen.

Je kunt als raadslid nog sturen door middel van moties en amendementen. Een motie is een oproep aan het college om iets te doen, in het uiterste geval mag het college die oproep naast zich neerleggen, maar dat moeten ze dan wel erg goed kunnen onderbouwen. Een amendement wijzigt een voorstel en dat kan het college niet naast zich neerleggen.

De commissies zaten voor de vakantie erg vol met ook veel notities van raadsfracties zelf, dus als die allemaal gevolgd worden door een motie dan krijgen we een lange vergadering op 18 mei.

Fracties reageren niet alleen op raadsvoorstellen maar kunnen ook zelf dossiers op de agenda zetten en daar met de commissie over in discussie gaan. Als het nodig is en er is steun voor, dan leidt een discussienotitie vaak tot een motie vreemd. Als raadslid wil je resultaten halen en iets bereiken voor jouw achterban en de Bosschenaar. Sommigen denken dat dit altijd door een motie moet, maar soms kan een toezegging van een wethouder al voldoende zijn en is een motie alleen maar voor het eigen ego bedoeld om te kunnen zeggen dat je iets gedaan hebt. Maar soms is een motie wel degelijk nodig om de raadsuitspraak het college kan helpen richting onderhandelingen met derden of omdat het niet altijd duidelijk is wat de conclusie van de discussie was, of dat het college het niet eens is met de positie van de fractie.

Vragenhalfuur

Moties vreemd moeten actueel zijn, maar dat is nog meer het geval voor vragen in het vragenhalfuur. In de Tweede Kamer is het een wekelijks uur, bij ons een maandelijks half uur. Het is bedoeld voor actuele onderwerpen waar je kort een toelichting van de wethouder op wilt hebben. Dit vindt plaats voor het vaststellen van de agenda, zodat je altijd nog de mogelijkheid om een motie in te dienen bijvoorbeeld.

Komende week ga ik samen met een paar andere fracties vragen stellen in het vragenhalfuur over de Vrienden op de Fiets. Er is namelijk een stel die een tuinhuisje verhuren voor de Stichting Vrienden op de Fiets en die moeten nu ineens een vergunning aan gaan vragen, die niet verleend zal worden en dan moeten ze dus stoppen.

Vrienden op de Fiets is een stichting waarbij leden die een fietstocht maken kunnen overnachten bij andere leden van de stichting. Daar staat een vastgesteld kostendekkend tarief tegenover, waarmee de mensen niets verdienen.

Mijn oma heeft na het overlijden van mijn opa haar huis ook regelmatig ter beschikking gesteld voor Vrienden op de Fiets. Dus niet vanwege de inkomsten, maar wel omdat het mensen en sociale contacten in huis haalt en het een mooie vorm van elkaar helpen is. De fietsers zullen niet snel een hotel of B&B nemen, dus het is geen valse concurrentie.

Bij een routinecontrole vond de gemeente dat ineens dat er een omgevingsvergunning nodig was en werd aangegeven dat di geweigerd zou worden omdat een hotelfunctie niet in het bestemmingsplan past.

Erg vreemd, want het is geen commerciële activiteit en als raad hebben we bij het vaststellen van het Hotelbeleid expliciet gevraagd om een gedoogsituatie voor Vrienden op de Fiets, omdat afwijken pas na invoering van de Omgevingswet mogelijk blijkt. We gaan het college nu vragen om zich te houden aan de afspraak dat er niet gehandhaafd wordt, zodat die mensen hun vriendelijke activiteiten gewoon voort kunnen zetten. Hopelijk krijgen we een positieve reactie!

Geen reacties op “De week van Ralph-12: Na het reces op weg naar een drukke raad”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):