De week van Ralph-8: Ondernemers helpen waar het kan

Inmiddels behoeft het geen toelichting dat de coronacrisis ons hard raakt. In ons sociale leven, in de beschikbaarheid van de zorg maar ook vooral onze ondernemers. Vanwege de coronamaatregelen van het Rijk moeten hele sectoren sluiten en met ophaalservices kan er maar een beperkt deel van de omzet ingehaald worden. Gelukkig heeft het Rijk een flink aantal regelingen ingesteld om ondernemers te compenseren. Maar als VVD vinden wij dat we nog meer kunnen doen.

Bestaande regelingen

Het Rijk heeft diverse regelingen in het leven geroepen, van steun in de vaste lasten en voor zelfstandige ondernemers tot recent de tegemoetkoming in woonkosten. Alle regelingen voor ondernemers zijn hier te vinden: Overzicht steun- en herstelpakket | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Als gemeente voeren wij een aantal van die regelingen uit. Zeker in het begin sloot niet iedere regeling goed aan bij de praktijk of ontbraken sectoren op de lijst die in aanmerking konden komen voor de steun. Lokaal hebben wij soms geen invloed op de kaders voor de steunregelingen. In die gevallen kunnen we gelukkig wel snel schakelen met onze Tweede Kamerfractie. Met name Thierry Aartsen heeft vanuit de Kamerfractie een aantal regelingen bij kunnen sturen op basis van signalen uit de praktijk.

Op een regeling als de TONK, een tegemoetkoming in de woonkosten als daar onvoldoende geld voor over blijft in een huishouden, hebben we als gemeente wel invloed. Daar kunnen we de kaders bepalen waar mensen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de steun. Samen met mijn fractiegenoot André, als woordvoerder Economische Zaken, heb ik er bij het college op aangedrongen om ruimhartig met de regeling om te gaan zodat zoveel mogelijk mensen voor wie de regeling bedoeld is er ook gebruik van kunnen maken. Ook hebben we het college gevraagd om goed in kaart te brengen waar er nog gaten zitten waardoor ondernemers in de knel komen, zodat we daar of zelf iets op kunnen bedenken en bij het Rijk aandacht voor kunnen vragen.

Kijken wat er nog meer kan

Als VVD willen we ook verder kijken dan de Rijksregelingen. Zo hebben we ons al eerder ingezet voor het kwijtschelden van belastingen voor terrassen en om als gemeente het gesprek aan te gaan met eigenaren van winkelpanden om hen te bewegen om ook iets met de huur te doen in deze moeilijke tijd.

Ook heb ik samen met collega’s André en Wendy het college gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om iets met de gebruikersbelasting van de OZB te doen. Voor niet-woningen wordt ook een gebruikersdeel betaald, maar het Rijk heeft het gebruik van winkels, horecazaken, sportclubs en culturele instellingen enige maanden verboden in het kader van de lockdown. Het is dan vreemd als je wel volledig gebruikersbelasting moet betalen als je het dus niet gebruikt. Hopelijk ziet het college hier ook mogelijkheden om ondernemers te helpen.

Ook na de crisis sterke ondernemers

De overheid ondersteunt ondernemers nu met veel geld, ook bedrijven waar het al niet erg goed mee ging. Maar uiteindelijk komt er een einde aan die steun en dan is het van belang dat we gezonde ondernemingen hebben en een reeks aan faillissementen voorkomen. Daarom moet er een goed herstelplan voor na de crisis komen waarin we plannen maken hoe we bezoekers weer naar onze stad gaan halen als zaken weer open mogen.

Maar we willen ondernemers ook helpen in de zoektocht naar een verdienmodel voor de toekomst. Een aantal ondernemers hebben zelf al nieuwe ideeën bedacht om toch omzet te kunnen blijven maken, maar dat is niet in iedere sector of voor iedere ondernemer even makkelijk. Daarom biedt Ondernemerslift+ bedrijven de mogelijkheid om eens te kijken naar het businessmodel en suggesties te doen om onderscheidend en concurrerend te kunnen werken.

Speciaal voor de binnenstad hebben we als VVD druk gezet om haast te maken met de nieuwe organisatie voor citymarketing. Zodat we zodra de winkels, horeca en culturele instellingen weer open mogen we ook gericht mensen naar onze stad kunnen halen. Dat is goed voor de winkeliers, de horeca en de hotels. Aangezien er nog wel enige tijd beperkingen zullen blijven wat betreft het aantal mensen in een winkel en het afstand houden gaat het niet alleen om grote aantallen naar de stad halen, maar juist ook een doelgroep die bereid is om geld uit te geven.

Onze binnenstad heeft een sterke basis, maar er moet nieuwe energie in komen om te blijven verrassen en aantrekkelijk te blijven. Daarom willen we als VVD ook snel een centrummanager die ideeën bij elkaar kan brengen en aan de slag kan met een aantrekkelijke binnenstad. Als gemeente moeten we ook onze bijdrage leveren in de kosten van die centrummanager, want het is ook in ons belang dat de binnenstad gaat floreren.

Als ondernemerspartij is de VVD dus op allerlei vlakken bezig met het ondersteunen van ondernemers. We hebben ook veel contacten met de ondernemers en de veerkracht en het vertrouwen in de toekomst die ik in die gesprekken ervaar zijn enorm inspirerend. Ondernemers dragen ook financieel risico en verantwoordelijkheid voor het werk van anderen, alleen al daarom zijn wij het als VVD en als gemeente aan hen verplicht om alles te doen wat we kunnen om onze ondernemers door deze crisis heen te helpen.

Geen reacties op “De week van Ralph-8: Ondernemers helpen waar het kan”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):