De week van Ralph-4: Een levendige commissie

De ene week is politiek interessanter of voller dan de andere. Deze week was in die zin een volle week met de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering van 9 maart. Daarin kwam onder andere het economische perspectief op de binnenstad aan bod, waar ik vorige week over schreef. In mijn eigen commissie Bestuur ging het onder andere over een toekomstsvisie en het tegengaan van agressief bedelen.

Een visie op de toekomst van Den Bosch

Al voor de coronacrisis is de gemeente begonnen met een proces om te komen tot een toekomstperspectief voor onze gemeente. Eerst door in gesprek te gaan met onze inwoners om te bepalen wie en wat we zijn om daarna op basis van data een perspectief voor de toekomst te maken. Het college heeft dat gedaan en afgelopen november een document opgeleverd. Vanwege corona kon het originele idee niet helemaal gevolgd worden, maar toch ligt er nu een stuk dat aangeboden is aan de raad om te gebruiken.

Collega Kagie van Leefbaar ’s-Hertogenbosch en ik vonden dat zo’n stuk niet onbesproken kon blijven en hadden daarom een discussienotitie voorbereid. Helaas is deze enkele keren uitgesteld, maar afgelopen week was het dan toch zover, we konden over de inhoud van het toekomstperspectief te spreken.

Alleen had de rest van de raad daar geen behoefte aan. Of het nu was omdat de verkiezingen al te dichtbij zijn (nog ruim een jaar te gaan in deze periode) of omdat ‘iedereen wel iets kon vinden’, dat het te vaag of juist te concreet was of omdat ze niet precies wisten wat er verwacht werd van ze.

Een bijzondere ervaring. Als je collega’s anderhalf jaar lang steeds het college vragen om mee te mogen doen in het proces en ook de raad in stelling te brengen en dan afhaken als je die kans krijgt. Juist in deze tijd is het voor ondernemers, inwoners en organisaties belangrijk om een stip op de horizon te hebben en houvast te hebben op waar we heen gaan werken als de samenleving straks weer open kan.

Dan kun je het niet maken om weg te lopen van een inhoudelijke vooruitblik onder het mom dat er nog maar een jaar in deze raadsperiode te gaan is, dat is een zwaktebod. Gelukkig hadden wij als VVD ons huiswerk wel gewoon gedaan en dus met het toekomstperspectief als leidraad een visie op de toekomst geschreven. Die kun je op deze blog ook terugvinden.

Een visie op de toekomst waarbij wij kiezen voor kwaliteit van de leefomgeving, werk in een moderne economie en ontwikkeling door middel van innovatie.

Tegengaan agressief bedelen

Naast het toekomstperspectief hadden we als VVD ook een notitie in de commissie Bestuur samen met D66 over het tegengaan van agressief bedelen en over de toekomst van de maatschappelijke opvang aan de Oranje Nassaulaan.

Het idee is namelijk dat de opvang in de Hinthamerstraat op termijn dicht gaat en dan bij die op de Oranje Nassaulaan komt. Tegelijkertijd komt er in het buitengebied ook ene opvang. Wij vroegen aandacht voor de juiste volgorde, dus niets sluiten voordat er elders plek gemaakt is. Dat heeft het college toegezegd. Een andere zorg die de omwonenden hebben is het agressieve bedelen.

Iemand die om geld vraagt en die doorloopt als je nee zegt is niet altijd vervelend, maar er lopen er ook een aantal rond die agressief blijven volgen en je haast naar de pinautomaat sturen om dan maar geld te gaan pinnen. De politie en de handhavers geven aan dat zij onvoldoende mogelijkheden om dat goed aan te pakken, daarom stelden D66 en ik voor om een verbod op agressief bedelen in te stellen. Dan kan de politie op basis daarvan handhaven.

De rest van de commissie zag meer in het aanpakken van de oorzaken, uiteraard ook een belangrijk element in de hele aanpak. Maar los daarvan moet je volgens ons niet je ogen sluiten voor de overlast die er nu is. De burgemeester gaf aan dat hij een integraal plan gaat maken voor het gebied om overlast te voorkomen en neemt daar de mogelijkheid van een gebiedsverbod in mee. Minder dan we gehoopt hadden, maar goed dat er mogelijkheden bekeken worden. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het weghalen van de overlast voor de omwonenden, de maatregel is niet leidend.

Handhavers in de wijken

Naast de commissie kreeg ik deze week ook antwoord op mijn schriftelijke vragen over handhavers in de wijken. Aanleiding was een paar incidenten in Empel, maar mijn insteek was breder. Vanwege de coronamaatregelen zijn de handhavers namelijk minder beschikbaar voor het reageren op meldingen van overlast die niets met coronamaatregelen te maken heeft.

Als VVD hebben wij onze zorg daarover uitgesproken en een idee dat ik bij een bijeenkomst van de JOVD als suggestie mee had gekregen ingebracht. Namelijk de capaciteit vergroten door de studenten van het domein Veiligheid van het Koning Willem 1 College samen met een boa de straat op laten gaan. Nu gaan er twee boa’s samen op pad, maar door studenten toe te voegen kun je de capaciteit bijna verdubbelen.

Helaas ging het college hier nog niet in mee, maar het aantal meldingen van overlast blijft wel toenemen. Vandaar dat wij aanvullende vragen hebben gesteld. Op het moment dat je met het KW1C afspreekt dat je meer stages wilt bieden kun je ze hier niet afwijzen. En overal is het afgelopen jaar in geïnvesteerd om de effecten van corona voor de samenleving te beperken. Alleen niet op de handhaving. We hebben geen extra handhavers etcetera ingehuurd om onze samenleving veilig en heel te kunnen houden. En dat verbaast ons zeer. Daarom hebben we dus aanvullende vragen gesteld, to be continued!

Geen reacties op “De week van Ralph-4: Een levendige commissie”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):