Bijdrage begrotingsbehandeling 2018

Op 14 november behandelde de Bossche gemeenteraad de begroting voor 2018. Daar mocht ik een bijdrage leveren die draait om het stimuleren van ondernemerschap en het aantrekkelijk houden van onze gemeente. Zie hier de spreektekst:

Voorzitter, voor ons ligt alweer de laatste begroting van deze raadsperiode. En we kunnen concluderen dat ’s-Hertogenbosch er beter voor staat dan bij het aantreden van dit college. Geholpen door een aantrekkende economie, maar zeker ook door het werk dat door dit college en deze raad is verzet.

We hebben de zorg dichter bij de mensen gebracht en de kosten beheersbaar gehouden. Meer Bosschenaren zijn aan het werk en de lokale lasten behoren tot de laagste van Nederland. Er worden weer veel nieuwe huizen gebouwd, onze inwoners hebben meer invloed op hun eigen woonomgeving en op cultureel gebied zien we dat kansen gezocht en gegrepen worden. Het Paleiskwartier nadert de afronding, de bouw op het GZG-terrein gaat van start en het Centrumplan Rosmalen is in ontwikkeling.

Voorzitter. Resultaten waar we trots op mogen zijn en die onze gemeente, inwoners en bedrijven verder brengen. Maar voor de Bossche VVD is dit nog maar het begin van een mooie toekomst van ’s-Hertogenbosch. Nu het beter gaat willen we ook doorzetten. Als liberalen kijken we positief naar de toekomst en zien we bij de uitdagingen van de toekomst ook vele kansen voor ’s-Hertogenbosch.

Zo zien we de economie veranderen met meer focus op ICT en innovatie. En laten wij als ’s-Hertogenbosch nou net goed in zijn. Niet voor niets scoren ondernemers in onze gemeente al jarenlang hoog als het gaat om de Gazellen van het Financieel Dagblad, oftewel de lijst met snelst groeiende bedrijven van Nederland. We scoren daarin zelfs beter dan Eindhoven. Dankzij onze bourgondische netwerkcultuur zijn ondernemers in staat om nieuwe verbanden te leggen en nieuwe concepten te ontwikkelen.

Ons economisch beleid, waarbij we een keten hebben opgezet van ondersteuning voor startende ondernemers, startups en scaleups werkt en levert banen op voor onze inwoners. Faciliteiten als de Jamfabriek en de Gruyterfabriek maken daarbij het verschil. We voegen daar op korte termijn het Grasso-complex aan toe voor starters op het gebied van ICT en Data Science. Wat dat betreft verwachten van het college snel een voorstel voor realisatie vanuit het Structuurfonds. Maar ook de Brabanthallen is een succes, en wel zo’n succes dat het Autotron opgeknapt wordt om de aanvragen aan te kunnen. Onze binnenstad heeft de crisis in retailland goed doorstaan, met name door ons aanbod aan kleinere, Bossche, ondernemers. Met een lage leegstand blijft onze binnenstad de economische motor van onze gemeente en een banenmotor.

Om onze economische kracht verder te versterken dient de Bossche VVD een amendement in om de startersondersteuning via Ondernemerslift+ extra te ondersteunen met 50.000 euro. De cijfers van Ondernemerslift+ spreken voor zich, in korte tijd ruim 300 banen erbij en vier Bossche ondernemers in de MKB Innovatie Top 100.

Maar niet alleen starters verdienen een kans op de arbeidsmarkt, ook de oudere werkzoekenden moeten we helpen waar het kan om hun kennis in te kunnen zetten. Daarom dient de VVD ook een motie in om oudere werkzoekenden de mogelijkheid te geven om zich te laten scholen tot stagebegeleider voor studenten. De ervaren krachten kunnen hun kennis overbrengen, de onderwijskrachten worden ontlast en de studenten krijgen coaching van iemand die de praktijk kent. Mijn fractiegenoot Henry Liebregts heeft de afgelopen maanden de betrokken partijen achter dit initiatief gekregen en nu kunnen wij als politiek laten zien dat we dit initiatief omarmen en ervaren werkkrachten meer perspectief op de arbeidsmarkt te geven.

Voorzitter, dan de zorg. Als gemeente hebben we een flinke transitie naar ons toegeschoven gekregen. En voorzitter, ik kan wel concluderen dat wij dit zorgvuldig hebben opgepakt, waardoor de zorg dichter bij de mensen is gekomen en de kosten in ons gebied beheersbaar zijn, zeker in vergelijking met andere regio’s. Maar ook in onze regio zijn er nog veel verbeteringen nodig om de zorg optimaal te kunnen verlenen aan zij die het nodig hebben. Daarom zijn we mede-indiener van de motie om de bureaucratie in de zorg terug te dringen en dienen we zelf een motie in om te komen tot één overzichtelijke monitor op zorggebied, hierdoor kunnen we strakker en integraal sturen. Op het snijvlak van zorg en wonen dienen wij een motie in om meer mogelijkheden te zoeken om studenten en mensen die hulp nodig hebben samen in een complex te laten wonen. In ruil voor hulp bij de zorg kunnen studenten dan goedkoper huren.

Voorzitter. Om de kansen van de toekomst te grijpen zet de Bossche VVD in op het binden van jongeren en young professionals aan onze gemeente. Zij brengen dynamiek en innovatie naar onze gemeente. Om de jongeren te binden hebben we voldoende betaalbare huisvesting nodig, aantrekkelijke uitgaansgelegenheden zoals de Tramkade en goede faciliteiten bij bijvoorbeeld sport en cultuur.

Voorzitter, over sport is vorige maand al veel gesproken. Het zal bij u bekend zijn dat de Bossche VVD het tekort aan velden en kleedkamers bij Bossche voetbalclubs wil oplossen door meer te investeren. In de commissie gaven alle partijen aan dit een belangrijke ambitie te vinden, wij rekenen er dan ook op dat we in januari samen besluiten kunnen nemen om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Een kleine maatregel met groter effect willen we nu al regelen, namelijk de verlichting bij RKVV Maliskamp. Door trainingsverlichting te plaatsen kunnen zij hun velden al veel meer gebruiken en daarmee het tekort aan capaciteit oplossen. Wij dienen hiervoor een motie in. En voorzitter, sport moet voor iedereen bereikbaar zijn, vandaar dat wij de motie van Rosmalens Belang over gehandicaptensport ook van harte mee indienen.

Voorzitter, de afgelopen jaren is er veel inzet op het verbeteren van de veiligheid. Op een aantal gebieden heeft dit effect gehad, maar we zien nog steeds veel meldingen van inbraken of brandstichting bij auto’s. Daarom heeft de Bossche VVD al eerder gepleit voor wijkgerichte inzet van handhavers. Wij zijn dan ook blij met de toezegging van de burgemeester dat hij dit uit gaat werken om de overlast aan te pakken en onze gemeente veiliger te maken.

Ondermijning is een ander groot veiligheidsprobleem. Het raakt de kern van onze beschaving dat criminaliteit nooit de overhand mag krijgen en dat eerlijke en hardwerkende mensen beschermt moeten worden tegen criminelen. We zijn dan ook blij met de combinatie tussen de JADS en ondermijning omdat dit volgens ons extra mogelijkheden geeft tegen de georganiseerde criminaliteit. En die strijd is niet makkelijk. Daarom maak ik van de gelegenheid ook gebruik om de agenten, medewerkers van het OM en alle anderen die zich met onze veiligheid bezig houden te bedanken voor hun harde en moeilijke werk.

Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat de Bossche VVD kan concluderen dat college en raad de afgelopen jaren ’s-Hertogenbosch sterker hebben gemaakt en dat we alles in huis hebben om de kansen voor de toekomst te grijpen. Deze begroting geeft een financieel solide basis voor de toekomst, met ruimte voor onze inwoners, een bloeiende economie en lage woonlasten en krijg dan ook onze steun.

Geen reacties op “Bijdrage begrotingsbehandeling 2018”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):