mei, 2017

Bijdrage Bossche VVD Algemene beschouwingen 2017

Op dinsdagavond 23 mei vond de jaarlijkse algemene politieke beschouwingen plaats. Tijdens deze speciale raadsvergadering debatteren de politieke partijen over hun wensen voor de stad in de nabije toekomst. Namens de Bossche VVD heeft Ralph Geers middels onderstaande speech onze ideeën voor 's-Hertogenbosch toegelicht! Voorzitter, Met de laatste Voorjaarsnota van deze coalitie kunnen we concluderen dat de gemeente er sterker voor staat, met meer dynamiek bij instellingen en organisaties en ...

Verbazing Bossche VVD over bankjesverbod Snellestraat

In het Brabants Dagblad van 17 mei uiten ondernemers hun woede over het verbod van de gemeente om bankjes voor hun pand te plaatsen. Al meer dan 20 jaar zijn de ondernemers van de Snellestraat creatief in het opfleuren van de straat zonder daarbij het verkeer te hinderen en de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft dat altijd gedoogd. De brief die de ondernemers vorige week hebben gekregen heeft de Bossche VVD zeer verbaasd. Wij zijn van mening dat regels hun doel niet voorbij moeten schieten. Onderne...

VVD wil aanpassing verkeerssituatie Venstraat

Een aantal bewoners van de Venstraat heeft onze aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in hun straat. De Venstraat is een ontsluitingsweg voor de wijk, maar ook een straat waarbij veel kinderen buiten spelen. Een verkeersluwe straat maakt dit ook mogelijk voor die kinderen. De praktijk is echter dat veel automobilisten de Venstraat gebruiken als doorgaande weg richting de parkeergelegenheden aan de Raadhuisstraat en het centrum van Rosmalen. Wat de Bossche VVD betreft zou het logischer z...