januari, 2017

Wel kunnen maar niet willen werken…

Sinds jaar en dag spant de Bossche VVD zich politiek in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen die vanwege hun leeftijd niet aan werk kunnen komen te ondersteunen bij het vinden van een baan. De politieke inspanningen van de Bossche VVD zijn gericht op het optimaliseren van het vestigingsklimaat en bedrijven en opleidingsinstituten te interesseren voor de stad. Daarnaast heeft de Bossche VVD - via moties en amendementen - weten te bewerkstelligen dat het college en WeenerXL zi...