juli, 2016

VVD stelt vragen over dreigende boete Wijnbar Bij Dirk

Wijnbar Bij Dirk in de Verwersstraat dreigt een boete te krijgen omdat de tafels op het terras volgens de gemeente 20 cm te hoog zijn. De Bossche VVD is van mening dat deze maatregel zijn doel voorbijschiet. Deze ondernemer zoekt kansen en wil graag ondernemen! Medewerkers van stadstoezicht hebben geconstateerd dat de tafels te hoog waren. De ondernemer heeft ze toen laten verlagen. Bij de tweede controle was stadstoezicht tevreden. Echter, onlangs kreeg de eigenaar van Wijnbar Bij Dirk een...

VVD & D66 willen proef met vrije sluitingstijden horeca

Tijdens de komende raadsvergadering zullen de fracties van D66 en VVD het college vragen om te komen tot een proef met vrije sluitingstijden in de horeca. Aanleiding daarvoor is o.a. het recente incident op de Parade waarbij een grote groep jongeren zich tegen de politie keerde. De fracties zijn bovendien van mening dat het verder spreiden van de sluitingstijden er toe kan bijdragen dat het leefklimaat in de binnenstad verbetert. Fractievoorzitter Mike van der Geld (D66): “Wij willen de over...