juni, 2016

VVD wil veilige F59 bij Singel in Nuland

De Bossche VVD wil dat het college actie onderneemt om de fietssnelweg tussen ’s-Hertogenbosch en Oss ter hoogte van de Singel in Nuland veiliger te maken. De nieuwe asfaltlaag van de F59 ligt een stuk hoger dan de graskeien naast de weg. Fietsers die uit moeten wijken voor autoverkeer komen in een gat terecht als ze net naast het fietspad terecht komen. Door middel van schriftelijke vragen aan het college wil de Bossche VVD dat er snel maatregelen genomen worden om de overgang van het fiets...

VVD wil overlast kade Engelen wegnemen

De Bossche VVD en GroenLinks willen dat de overlast door dieselaggregaten van schepen die aanmeren bij de kade in Engelen opgelost wordt. Daarom stellen beide partijen voor om de kade te verplaatsen naar de Diezekade, bij de Brabanthallen. Deze kade ligt niet in de buurt van een woongebied en zorgt daarom voor minder overlast. Eerder had de Bossche VVD al ambtelijk aangedrongen op een oplossing, maar na een eerste onderzoek werd het stil. Nu de overlast nog steeds ervaren wordt besloot de Bo...