november, 2015

Bijdrage begroting 2016

In de begroting voor 2016 laat deze coalitie zien aan de slag te gaan. Samen werken we aan een sterke en aantrekkelijke gemeente, met veel banen. De tekst die ik bij de begrotingsbehandeling uitgesproken heb is hieronder te vinden. Voorzitter, Vandaag besluiten we over de eerste begroting van het nieuwe college. En het is gelijk een bijzondere begroting. Want deze coalitie wil aan de slag en met vernieuwd elan bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Tegelijkertijd zijn ombuigingen noodza...