juni, 2015

Aan de slag met lagere energielasten

Ondanks een aantrekkende economie drukken de woonlasten en energielasten zwaar op het budget van veel van onze inwoners. Reden voor de Bossche VVD om tijdens de voorjaarsvergadering van de gemeenteraad op 16 juni jl. met steun van nagenoeg alle partijen het college te vragen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om door middel van voorfinanciering zonnepanelen aan te leggen op daken van zowel sociale huurwoningen als ook de woningen van eigenaren. Als voorbeeld wijst de Bossche VVD onder a...