mei, 2014

Bossche VVD blij met nieuwe afspraken vrijwilligers

De Bossche VVD is tevreden met het besluit van het college van B&W om andere ‘contracten’ voor te leggen aan vrijwilligers die voor de gemeente actief zijn. Op verzoek van de VVD heeft het college nog eens gekeken naar de uitstraling die de contracten hadden. De Bossche VVD vond namelijk dat de voorgestelde afspraken te streng waren en onvoldoende waarderend waren voor het waardevolle werk van de vrijwilligers. Bij de begroting had de Bossche VVD een motie ingediend om nogmaals naar de voorges...