juni, 2013

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

Tijdens de Inspiratiedag op 8 juni sprak trendwatcher Tony Bosma  over de veranderingen in de samenleving en over de andere rol die er daarbij van de overheid gevraagd wordt. Dit betoog sloot goed aan bij mijn passage daarover tijdens de Algemene Beschouwingen. Mensen gaan meer met elkaar samen organiseren, zonder dat deze taken door grote instituties overgenomen worden. Een ontwikkeling die door liberalen met enthousiasme ontvangen zal worden.  Of het nu uit eigen overtuiging is, eigen betrokk...