mei, 2013

Bossche VVD: Doorpakken op economie

Op dinsdag 14 mei vonden in de Bossche gemeenteraad de Algemene Beschouwingen plaats. In deze eerste ronde bij het behandelen van de Voorjaarsnota konden de partijen hun politieke lijn uiteen zetten. De Bossche VVD legt een duidelijke focus op de economie. Het versterken van de lokale economie moet leidend zijn in het beleid van 's-Hertogenbosch. De tekst die ik uitsprak kunt u hier vinden.     Voorzitter, We zijn hier voor de eerste reguliere algemene beschouwingen van deze raadsperiode...

Bossche VVD werkt aan versterking regionale samenwerking

Voor de Bossche VVD is regionale samenwerking al lang een belangrijk speerpunt. Zeker in economisch zware tijden hebben we de kracht van de regio nodig om banen te creëren. Een lastig punt bij regionale samenwerking is echter de democratische controle door de gemeenteraad. Afgelopen raadsvergadering heeft de raad een grote stap gezet om die controle te verbeteren.   Werkgroep Bij de behandeling van een raadsvoorstel over regionale samenwerking in december 2012 werd er een raadswerkgroep ingest...