oktober, 2012

Een goed begin van de nazomer

Sinds het zomerreces eind augustus afliep is er al veel gebeurd in politiek Den Bosch. De gymzaal, het theater en natuurlijk de landelijke verkiezingen. Voldoende aanleiding dus om u via deze weg weer even bij te praten.  Laat ik maar beginnen met de raadsvergadering op 11 september. Op de agenda van deze vergadering stond het raadsvoorstel over de gymzaal in de binnenstad. Deze gymzaal is al jarenlang een wens van de VVD, en de vorige raadsperiode succesvol door Anneke Schults op de politiek...