juni, 2012

Over het theater

De theaterdiscussie heeft de Bossche politiek de laatste tijd stevig in de greep. Normaal schrijf ik liever niet iets over een lopend proces en de positie van de VVD hierin, om dat proces niet te verstoren, maar de berichtgeving over het theater is dermate eenzijdig dat ik voor deze keer een uitzondering maak. De gemeenteraad heeft een intensieve voorbereiding gehad voordat het in de commissie ging spreken over locatie van het theater. Zo heeft de raad een expertmeeting georganiseerd en was...