april, 2012

Cultuur, amateurkunst maakt het verschil

Met de lancering van de nieuwe website start ook een nieuw onderdeel, een reglamtige blog. Vanaf deze plek ga ik u regelmatig op de hoogte houden van wat er, vanuit liberaal oogpunt, zoal speelt in de Bossche politiek, als een soort kijkje in de keuken van onze lokale politiek.Om te beginnen over het”hete hangijzer” Cultuur.   Het kabinet Rutte heeft een verandering in gezet op het gebied van cultuurbeleid. Cultuur moet in de ogen van het kabinet weer meer een lokaal onderwerp worden en niet c...

Maart 2012: Binnenhalen van verkiezingsitems

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 maart werd er een besluit genomen over twee dossiers die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 speerpunt waren voor de VVD. Het gaat hierbij om de Oost-West verbinding en de parkeergarage Hekellaan.  Deze raadsvergadering lag er een voorstel voor om in te stemmen met een agenda voor de aanleg van infrastructuur tussen het oosten en het westen van de gemeente, dus tussen Rosmalen en Den Bosch. De VVD pleit al jarenlang voor een extra verbinding, en ...