oktober, 2011

Oktober 2011: En dat is nummer 3…

De raadsvergadering van 11 oktober begon met de mededeling van de wethouder Weterings (PvdA) dat hij na de begrotingsvergadering in november vertrekt als wethouder. De VVD-fractie respecteert het besluit en wenst Weterings veel succes in zijn nieuwe baan als directievoorzitter van het nieuwe instituut KeNNis.  Inhoudelijk was voor de VVD de besluitvorming rondom de Vlietdijk van belang. De VVD is al lang voorstander van het openhouden van de Vlietdijk, helaas stond de meerderheid hier niet acht...