mei, 2011

Mei 2011: Lege stoelen bij het college

De raadsvergadering van 17 mei begon met twee lege stoelen aan de kant van het college. Na het vertrek van Bert Pauli naar de provincie en het plotselinge opstappen van Ton van Bussel (Rosmalens Belang) ontbraken er twee wethouders. De plek van Bert Pauli werd aan het begin van de avond al snel opgevuld.  Jan Hoskam werd door de VVD voorgedragen als wethouder en de raad steunde de voordracht unaniem. Dit is vrij uniek, meestal zijn er wel enkele blanco- of tegenstemmen maar in dit geval dus nie...

April 2011: Bezuinigen is ook een kunst

Met bovenstaande slogan heeft de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen campagne gevoerd, maar ook in Den Bosch is de slogan actueel en toepasbaar. Op 12 april heeft de gemeenteraad namelijk de finalebesluitvorming gehad over 15 miljoen aan ombuigingen. Het was het eindstuk vaneen lang en zorgvuldig proces. Hieronder zal ik kort uiteenzetten hoe wij tot de keuzes zijn gekomen en welke keuzes er gemaakt zijn.   In november 2010 heeft het college van B&W een viertal scenario’s aan de raad...