maart, 2011

Februari 2011: Kort maar krachtig

Een behoorlijk korte agenda kenmerkte de raadsvergadering van afgelopen 15 februari. Het was de laatste reguliere raadsvergadering tot aan de finale besluitvorming van de ombuigingen in april. Naast twee sets vragen voor het vragenhalfuurtje werd er door de gemeenteraad ingestemd met het regionaal risicoprofiel 2011, de schenking van 39 hemelbomen aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis en krediet voor de aanbouw van een foyer bij sporthal ‘De Hazelaar’. De VVD heeft wel een stemverklaring afgegeven o...