oktober, 2010

Oktober 2010: Stilte voor de storm

In november staan de begroting 2011 en de bezuinigingsscenario’s op de agenda van de gemeenteraad. Daardoor is het in oktober een beetje stilte voor de storm. Bij de Voorjaarsnota hebben wij als gemeenteraad namelijk afgesproken om tot aan de bezuinigingsoperatie niet tot nieuw beleid te besluiten. Dat zorgt er wel voor dat de gemeenteraad erg terughoudend moet zijn met moties vreemd aan de orde van de dag waarin iets nieuws gevraagd wordt.   Maar toch was er in oktober op politiek gebied weer...