juli, 2010

Juni 2010: Een technisch verhaal

De raadsvergadering van juni stond in het teken van de actualisatie van de begroting 2010 en de voorjaarsnota voor 2011. Halverwege het lopende begrotingsjaar presenteert het college altijd een actualisatie van de begroting. In deze actualisatie wordt aangegeven op welke gebieden er een verandering van de begroting nodig is. Dit kan wijzigen omdat er onverwachte zaken naar voren zijn gekomen, er extra subsidies binnen zijn gekomen of dat er juist subsidies afgeschaft zijn. In de commissie ROB w...