februari, 2010

Het leren van een beroep.

Er is veel discussie over de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs zou op een te laag niveau opleiden en het hoger beroepsonderwijs zou zich teveel naar de universitaire richting bewegen. Daarnaast komen vanuit het beroepenveld veel klachten over de praktische kennis van met name de mensen die vanuit het middelbaar beroepsonderwijs de praktijk in gaan. De VVD wil het beroepsonderwijs graag verbeteren. Daarvoor wil de VVD de terugkeer van ambachtscholen, die we vakw...