Sport

Bewegen is voor iedereen belangrijk omdat het je gezond houdt. Daarnaast levert het lidmaatschap van een sportclub ook een hoop sociale contacten op en leren kinderen samenwerken. Daarom wil de VVD sport en bewegen ook bevorderen.

Dat doen we niet door geld te steken in topteams, we willen juist de breedtesport bevorderen. Dat willen we bereiken door te zorgen voor goede faciliteiten die goed bereikbaar zijn. Ook is het van belang dat de sportclubs door de hele stad verspreid zijn om iedere wijk te bereiken. Op financieel gebied staan ook de sportclubs onder druk. De VVD wil daarom de sportclubs meer mogelijkheden bieden voor sponsoring. Minder beperkingen voor het ophangen van reclameborden rond de velden en stimulering van het gebruik maken van zonnecollectoren zodat de energierekening omlaag kan.

Geen reacties op “Sport”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):