Actueel Nieuws

Bijdrage begrotingsbehandeling 2018

Op 14 november behandelde de Bossche gemeenteraad de begroting voor 2018. Daar mocht ik een bijdrage leveren die draait om het stimuleren van ondernemerschap en het aantrekkelijk houden van onze gemeente. Zie hier de spreektekst: Lees verder…

Bijdrage Bossche VVD Algemene beschouwingen 2017

Op dinsdagavond 23 mei vond de jaarlijkse algemene politieke beschouwingen plaats. Tijdens deze speciale raadsvergadering debatteren de politieke partijen over hun wensen voor de stad in de nabije toekomst. Namens de Bossche VVD heeft Ralph Geers middels onderstaande speech onze ideeën voor ‘s-Hertogenbosch toegelicht! Lees verder…

Verbazing Bossche VVD over bankjesverbod Snellestraat

In het Brabants Dagblad van 17 mei uiten ondernemers hun woede over het verbod van de gemeente om bankjes voor hun pand te plaatsen. Al meer dan 20 jaar zijn de ondernemers van de Snellestraat creatief in het opfleuren van de straat zonder daarbij het verkeer te hinderen en de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft dat altijd gedoogd. De brief die de ondernemers vorige week hebben gekregen heeft de Bossche VVD zeer verbaasd. Wij zijn van mening dat regels hun doel niet voorbij moeten schieten. Ondernemers zoeken en creëren kansen, maar willen vooral kunnen ondernemen. En deze winkeliers helpen daarnaast ook nog om ons centrum aantrekkelijk en gezellig te maken. Lees verder…

VVD wil aanpassing verkeerssituatie Venstraat

Een aantal bewoners van de Venstraat heeft onze aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in hun straat. De Venstraat is een ontsluitingsweg voor de wijk, maar ook een straat waarbij veel kinderen buiten spelen. Een verkeersluwe straat maakt dit ook mogelijk voor die kinderen. De praktijk is echter dat veel automobilisten de Venstraat gebruiken als doorgaande weg richting de parkeergelegenheden aan de Raadhuisstraat en het centrum van Rosmalen. Lees verder…

De gemeente is geen pinautomaat, meer verbinding en ondernemerschap bij Sint-Janscentrum!

Het nieuwe Sint-Janscentrum kan bijdragen aan de restauratie van de kerk en de cultuurhistorie van ’s-Hertogenbosch, maar de Bossche VVD wil een duidelijkere verbinding met andere musea en evenementen en meer cultureel ondernemerschap in de financiering. De gemeenteraad is geen pinautomaat! Lees verder…

Wel kunnen maar niet willen werken…

Sinds jaar en dag spant de Bossche VVD zich politiek in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen die vanwege hun leeftijd niet aan werk kunnen komen te ondersteunen bij het vinden van een baan.

De politieke inspanningen van de Bossche VVD zijn gericht op het optimaliseren van het vestigingsklimaat en bedrijven en opleidingsinstituten te interesseren voor de stad. Daarnaast heeft de Bossche VVD – via moties en amendementen – weten te bewerkstelligen dat het college en WeenerXL zich extra inspannen om directies van bedrijven te overtuigen van de kwaliteiten van oudere werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze inspanningen zijn succesvol! Inmiddels heeft zich in onze stad de Jheronimus Acadamy of Data Science (JADS) gevestigd en vestigen zich “in de periferie van onze universiteit” bedrijven die zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

Wel kunnen, maar niet willen werken…
Het is dan ook ongehoord én een belediging voor alle werkzoekenden dat er jongeren zijn die het blijkbaar normaal vinden om te parasiteren en daar nog trots op zijn ook.

Reden te over voor de Bossche VVD om vragen te stellen aan het college en aan te dringen op maatregelen tegen dergelijk ongehoord gedrag.

14 miljoen euro voor het Bossche Investeringfonds

Gisteren is bekend geworden dat het Bossche Investeringsfonds (BIF) per direct is gestart en een omvang heeft gekregen van 14 miljoen euro. De Bossche VVD is enorm trots op deze prestatie. Wethouder Jan Hoskam heeft samen met de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) dit unieke initiatief genomen. Lees verder…

Item in Nieuwsuur over slimmer regelen wietteelt

Afgelopen zaterdag vond het landelijke congres van de VVD plaats. Ralph Geers diende samen met anderen een voorstel in om wietteelt te reguleren en lichtte dit toe in Nieuwsuur. Het huidige, halfslachtige gedoogbeleid kan niet worden voortgezet. Klik hier om het fragment terug te kijken. Lees verder…

Ambitie, vertrouwen en durf!: Bijdrage begroting 2017

De bijdrage van de Bossche VVD bij de begroting voor 2017 stond in het teken van ambitie, vertrouwen en durf. Drie positieve en actieve termen die weergeven hoe de Bossche VVD zich inzet voor een liberalere gemeente. Lees verder…

VVD stelt vragen over dreigende boete Wijnbar Bij Dirk

Wijnbar Bij Dirk in de Verwersstraat dreigt een boete te krijgen omdat de tafels op het terras volgens de gemeente 20 cm te hoog zijn. De Bossche VVD is van mening dat deze maatregel zijn doel voorbijschiet. Deze ondernemer zoekt kansen en wil graag ondernemen! Lees verder…